Stel je eens voor, twee experts die je helpen om jouw vraagstuk voortvarend te
laten verlopen. En daarmee zorgen voor het beste resultaat voor jouw organisatie
vanuit oprechte betrokkenheid.

De Mevrouwen hebben in de afgelopen jaren hun eigen werkwijze ontwikkeld:

Krachtig
Jouw project wordt gelijk met twee handen aangepakt. Vol passie en werklust zetten
de Mevrouwen hun kennis en ervaring in. De Mevrouwen weten daadkracht en kennis
te combineren zonder de verbinding met de betrokkenen te verliezen. Dit leidt tot een
gedragen resultaat.

Resultaatgericht
De Mevrouwen gaan samen met de opdrachtgever op weg naar de best mogelijke
opbrengsten. Daarbij worden gebaande paden soms verlaten om te komen tot een
innovatief en toekomstgericht resultaat. We gaan complexe vraagstukken niet uit de
weg en hebben een feilloos gevoel voor lastige en niet uitgesproken kwesties.

Betrokken
De Mevrouwen staan midden in de samenleving en verrichten naast het werk ook
bestuurlijke functies die meerwaarde hebben voor de maatschappij. Vraagstukken
met een maatschappelijke relevantie zijn onze drijfveer. Hierdoor zijn de Mevrouwen
oprecht betrokken bij opdrachten en opdrachtgevers.

Betrouwbaar
De Mevrouwen maken heldere afspraken over de opdracht, inzet en voorwaarden.
Hierdoor weet je wat je mag verwachten van de Mevrouwen.

Meerwaarde
De Mevrouwen hebben ruim 20 jaar ervaring binnen dit werkveld, ze zijn zeer goed
in staat door te dringen tot de kern van een opgave. Dit betekent voor jou dat je
echte experts in huis haalt, die meerwaarde leveren voor de realisatie van jouw
project. De Mevrouwen weten:

  • wat er leeft in het onderwijs;
  • hoe ‘de hazen lopen’ in bestuurlijke processen, waarin verschillende belangen vechten om de boventoon;
  • hoe ze een ‘verborgen agenda’ bespreekbaar maken, waardoor voortgang wordt geboekt;
  • hoe de actualiteit te verbinden aan toekomstige ontwikkelingen.