“Annet de Rooij van de Mevrouwen heeft de afgelopen jaren een tweetal trajecten bij het Alfa-college begeleid en ondersteund. Annet is goed in staat om vanuit een onderwijskundige benadering inzichtelijk te maken welke leer- en werkomgeving hiervoor passend of noodzakelijk is.

Zij doet dit op een intelligente en daadkrachtige manier, waarbij zij een goede balans organiseert tussen een kritisch adviserende houding enerzijds en een verbindend constructieve samenwerking anderzijds.”