Annet en Irene brengen naast hun kennis op het gebied van onderwijshuisvesting hun eigen persoonlijkheid mee waardoor werken aan projecten veel energie geeft.

Door met plezier te werken aan projecten maken we in het scholenprogramma van Midden Groningen door de inzet van De Mevrouwen grote stappen.