Werkwijze
De Mevrouwen leveren maatwerk. Geen project is gelijk. Wat wel overeenkomt in de
projecten is dat ze altijd starten met een kennismakingsgesprek om jouw vraagstelling en
kaders helder te krijgen. Door de ervaring van de Mevrouwen weten zij welke vragen zij
moeten stellen om alles goed in beeld te krijgen. Ze hebben verstand van zaken, zowel
inhoudelijk als procesmatig. Daarna stellen ze een plan van aanpak op en stemmen dit
af met jou. Ligt dit op één lijn? Dan is het tijd om aan de slag te gaan!
Vaak vinden er eerst bilaterale gesprekken met alle betrokkenen plaats, die worden
gevolgd door gezamenlijke bijeenkomsten in de vorm van interactieve werksessies.
Verdere uitwerking vindt plaatst met een werkgroep/projectgroep met regelmatige bestuurlijke
terugkoppeling.

Rollen
Door de ruime werkervaring kunnen de Mevrouwen jou vanuit verschillende rollen van
dienst zijn en zoeken ze altijd naar de werkwijze die bij jouw organisatie past. De
Mevrouwen kunnen als adviseurs, project- en procesleiders vraagstukken rondom
visievorming, samenwerking en huisvesting begeleiden. Maar wat dacht je van een rol
als sparringpartner voor het MT, gespreksleider bij teamsessies of dagvoorzitter bij
studiedagen en excursies? Maar ook een rol als coach in workshops of mediator is hen
niet onbekend.

De Mevrouwen zijn leuk!
Opdrachtgevers en samenwerkingspartners geven aan dat de samenwerking met de
Mevrouwen leuk is. Ze hebben een vlotte aanpak, niet stijfjes. Ieder project wordt op een
‘eigen-wijze’ en frisse manier aangevlogen. De Mevrouwen laten mensen in hun waarde,
weten mensen te verbinden, te enthousiasmeren en te betrekken.
Door deze werkwijze en door de passie, het commitment en de betrokkenheid van de
Mevrouwen zelf, voelen mensen zich snel thuis. Ze voelen zich serieus genomen en
begrepen.

Kartrekkers
De Mevrouwen zijn goed in staat om de kar te trekken, de leiding te nemen, zonder
anderen te kort te doen. Ze zijn communicatief zeer sterk, in een taal die iedereen
begrijpt. De Mevrouwen zijn scherp en kunnen snel schakelen. Ze zijn heel goed in staat
om snel een inschatting te maken van een situatie en te bepalen wat in die situatie het
beste is om te doen. Ze kunnen uitstekend initiëren, grote lijnen neerzetten, zaken
samenvatten en afspraken maken en nakomen. Dit betekent voor jou dat er ook echt
resultaat wordt geboekt.

Ben jij tevreden?
Deze heldere communicatie komt ook terug als het gaat om het waarborgen van jouw
tevredenheid. De Mevrouwen weten vooraf goed te inventariseren wat de vraagstelling is
en stemmen af door samen het plan van aanpak door te spreken. Tijdens het project
communiceren ze over de voortgang, indien nodig met tussentijdse evaluaties, maar ook
door gewoon te vragen en iedereen betrokken te houden.

Moeizame projecten
Loopt een project niet zoals gehoopt? Ook dan nemen de Mevrouwen de touwtjes in
handen. Ze zorgen dat duidelijk wordt waar het aan ligt, maken duidelijk wat de
consequenties van bepaalde acties zijn en doen er alles aan om het commitment van
alle betrokkenen weer terug te krijgen. Ze adviseren hoe stagnatie of vertraging kan
worden voorkomen en denken mee hoe het project gezamenlijk tot een zo goed mogelijk
einde wordt gebracht. Hierbij blijven ze niet ‘hangen’, ze laten de verantwoordelijkheid
waar deze hoort, ze weten (samen met jou) keuzes te maken en verder te gaan.

Harde werkers
De Mevrouwen weten deadlines te halen, voor hen geldt: afspraak is afspraak! Ze
stemmen met jou een realistisch tijdpad af, voor jou, de andere betrokkenen en voor
henzelf. Daarnaast zijn de Mevrouwen enthousiaste, harde werkers! Ze zetten zich voor
de volle 100% in, steken de handen uit de mouwen en weten snel meters te maken.

Waarde en resultaat, dat is waar het om draait
De Mevrouwen floreren wanneer ze als procesleider of adviseur werken aan opdrachten
en projecten die echt ergens over gaan en waar een concreet resultaat/doel te behalen
is. De Mevrouwen weten waar ze waarde kunnen leveren en resultaten kunnen behalen met
jou en je team! Want dat is waar het om draait.