Haalbaarheidsonderzoeken

Wij onderzoeken in opdracht van schoolbesturen en gemeenten, de haalbaarheid van plannen en stellen inpassingsstudies op. Deze zijn gericht op zoals locatie als gebouw. Dit doen we vanuit een realistisch en haalbaar perspectief.